Vi har eget verksted der vi produserer alt fra båndtekking, kassetter, fasadepaneler og alle typer beslag. Mye av materialene er lagerført, noe som betyr at vi kan snu oss fort rundt og produsere rimelig raskt.

Vi har også tilgang på laserskjærer, noe som gir oss mange spennende muligheter.