Vedlikeholdsfrie tak, fasader, beslag og takrenner

Brødrene Lie leverer vedlikeholdsfrie tak, fasader, renner og beslag i prosjekter til offentlige bygg, nærings- og forretningsbygg, men også til boligprosjekter der vi jobber helt ned på enkeltstående boliger og fritidsboliger.

En genuin interesse for faget har gjort at Brødrene Lie har utviklet en stor organisasjon med over 40 ansatte og oppdrag over store deler av Sør-Norge.