I Norge og i Europa forøvrig har tekking med metallplater gitt tak og fasader som holder seg over generasjoner. Ved båndtekking av tak benytter vi plater på rull, noe som gjør at vi unngår skjøting. Platene falses sammen og blir helt tette.

Materialer som typisk benyttes er sink, kobber, aluminium og rustfritt stål, alle så å si vedlikeholdsfrie materialer like fine på gamle, ærvberdige hus og bygninger som  på dagens moderne boliger og bygg.