En vedlikeholdsfri fasade oppnås også ved hjalp av såkalte «kassetter» som kan utvikles og produseres i alle materialer, farger og størrelser.

Kassettene kan benyttes som kledning både for ut- og innvendige fasader og kan også ikles bygg uten synlige festepunkter.