Takrennene er en viktig del av et bygg, da det frakter vann fra taket, videre gjennom nedløp og til slutt ned i bakkens avløp.

Hos oss får dere takrenner i både stål, sink, kobber, aluminium og plast. Tradisjonelt er beslagets hovedoppgave å lede vannet bort så det ikke trenger inn i bygg og bolig. De siste årene har beslaget imidlertid også fått en vesentlig designmessig funksjon og benyttes vel så mye for å gi bygget identitet