Et annet alternativ til vedlikeholdsfri fasade er å beslå vegger med metallpaneler. Disse kan produseres i ulike materialer i forskjellige størrelser og farger alt etter byggets art og bruksområde.

Panelene kan monteres så vel vertikalt som horisontalt og med synlig eller usynlig innfesting.